به منظور درمان، نگهداری، بازتوانی و پیشگیری اولیه، کنترل وکاهش اعتیاد؛

معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و ستاد مبارزه با مواد مخدر تفاهم نامه همکاری امضا کردند

معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و ستاد مبارزه با مواد مخدر به منظور درمان، نگهداری، بازتوانی و پیشگیری اولیه، کنترل وکاهش اعتیاد؛ تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

شنبه 16 آذر 1398 - 13:43

این تفاهم نامه که روز شنبه به امضای دکتر معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و دکتر اسکندر مومنی دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر رسید، در راستای افزایش آگاهی و توانمندی زنان در مقابل آسیب های اجتماعی ناشی از اعتیاد و قاقچاق مواد مخدر و روان گردان ها و همچنین ضرورت توجه به نقش محوری زنان در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی در محیط خانواده منعقد شده است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در مراسم امضای این تفاهم نامه با اشاره به اقدامات و تلاش های معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در زمینه مقابله با آسیب های اجتماعی بویژه اعتیاد در بین زنان و خانواده ها از زاویه دید پیگیری و توان افزایی در جوامع محلی در معرض تهدید، تاکید کرد: ‌مهم ترین اقدام این معاونت تمرکز  بر ظرفیت سازی است که در همین راستا طرح ارتقا تاب آوری و گفت و گوی ملی خانواده در سراسر کشور اجرایی شده است.

دکتر ابتکار با اشاره به اینکه طرح ارتقا تاب آوری با کمک تسهیلگرانی موفق و خوب در 940 نقطه کشور اجرایی شده است، افزود: تمرکز اصلی بر نقاط پرآسیب بویژه در حاشیه تهران و سایر کلان شهرها خواهد بود که این طرح به توان افزایی جامعه محلی و در نهایت ایجاد تشکیلات موثر از جمله صندوق های خرد یا تعاونی ها برای اشتغالزایی می انجامد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در خصوص اجرای طرح گفت و گوی ملی خانواده با همکاری وزارتخانه آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری، صداو سیما و انجمن های غیر دولتی، گفت: خانواده منسجم، نقش حمایتی و مقابله با آسیب های اجتماعی را به خوبی ایفا می کند و در غیر اینصورت خانواده دروازه اعتیاد می شود.

دکتر ابتکار اجرای طرح مهارت های ارتباطی در خانواده در 31 استان کشور و در مرحله بعد سایر استان ها را از جمله اقدامات معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در راستای طرح گفت و گوی ملی خانواده برشمرد و ادامه داد: در این طرح به مهارت های فردی که برای زندگی سالم ضروری است، توجه شد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه یکی از زیر شاخه های طرح گفت و گوی ملی خانواده، طرح گفت و گوی بین نسلی است، تاکید کرد: با اجرای طرح گفت و گوی بین نسلی، شکاف های اصلی جامعه ایران که با توجه به تحولات فن آوری در جهان سرعت گرفته است، کاهش می یابد.

دکتر ابتکار با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی با هدف اشتغالزایی یکی از راهکارهای مهم پیشگیری از آسیب های اجتماعی بویژه اعتیاد است، تصریح کرد: در این راستا با توجه به نقش زنان سرپرست خانوار در مقابله با آسیب های اجتماعی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 12 هزار زن سرپرست خانوار با هدف توجه به مشاغل نوین خانگی هدف گذاری شده است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به نقش سازمان های مردم نهاد و اهمیت برون سپاری در راستای توان افزایی و پیشگیری از اعتیاد در کشور اشاره کرد و گفت:‌ 2 هزار و 700 سازمان مردم نهاد(سمن ) در حوزه زنان و خانواده در حال فعالیت هستند و طرح توان افزایی این سازمان ها در دستور کار معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده بود که در دوره 4 روزه و به صورت منطقه ای بیش از یکهزار سازمان مردم نهاد تحت پوشش قرار گرفته است.

شناسه خبر: 112695