دکتر واعظی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی

جمعه 15 آذر 1398 - 12:46

شناسه خبر: 112693