در همایش بیمه و توسعه: شعار مذاکره نمی کنم و تحریم ها باقی باشد، خیلی راحت است؛ شروع سختی ها و گرفتاری با اعلام آمادگی مذاکره است

چهارشنبه 13 آذر 1398 - 14:16

شناسه خبر: 112665