در همایش بیمه و توسعه: به هر قیمتی بود نگذاشتم ایران ناقص برجام باشد/چیزی را به سادگی امضا نمی کنیم اما اگر امضا کردیم پای امضای خود می مانیم/ عربستان و صهیونیست ها عوامل اصلی نفوذ بر آمریکا برای خروج از برجام و تشدید فشارها بودند

چهارشنبه 13 آذر 1398 - 14:15

شناسه خبر: 112664