در همایش بیمه و توسعه: هیچ کس باور نمی کرد که در مذاکرات ما می توانیم از شش قدرت بزرگ دنیا این نکته را بگیریم که ایران حق غنی سازی در کشور خود دارد و این بزرگترین دستاورد در آن مذاکرات کمتر از 100 روز بود

چهارشنبه 13 آذر 1398 - 14:14

شناسه خبر: 112663