در جلسه فوق العاده هیات دولت؛

تعداد دیگری از تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور بررسی و تصویب شد

هیات وزیران عصر سه شنبه به منظور بررسی تبصره‌های پیشنهادی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور جلسه فوق العاده تشکیل داد.

سه شنبه 12 آذر 1398 - 20:54

در این جلسه فوق العاده که به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، تعداد دیگری از تبصره‌های بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به تصویب رسید.

شناسه خبر: 112648