در جلسه شورای اداری استان آذربایجان شرقی : در سایه این طرح ها شغل برای جوانان ایجاد میکنیم

چهارشنبه 6 آذر 1398 - 19:45

شناسه خبر: 112571