بازدید دکتر روحانی از روند کمک رسانی و گفت و گو با مردم زلزله زده

چهارشنبه 6 آذر 1398 - 13:15

شناسه خبر: 112565