رییس جمهور در نشست خبری استان اذربایجان شرقی

چهارشنبه 6 آذر 1398 - 18:26

شناسه خبر: 112562