افتتاح و بهره برداری رسمی از خط آهن میانه- بستان آباد

چهارشنبه 6 آذر 1398 - 16:01

شناسه خبر: 112550