حضور رئیس جمهور در مراسم تشییع و تدفین مرحومه «صدیقه فریدون»

دوشنبه 4 آذر 1398 - 18:03

شناسه خبر: 112503