با حضور دکتر ابتکار و مدیرعامل بانک توسعه و تعاون امضا شد؛

تفاهم نامه معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و بانک توسعه تعاون  برای توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و بانک توسعه تعاون تفاهم نامه همکاری مشترک به منظور مقاوم سازی، توانمندسازی و اشتغالزایی زنان سرپرست خانوار امضا کردند.

شنبه 2 آذر 1398 - 17:21

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و حجت الله مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون روز شنبه در مراسم امضای این تفاهم نامه بر ضرورت اهتمام جدی طرفین بر انجام مفاد آن تاکید کردند.

براساس این تفاهم نامه وام های اشتغالزایی به زنان سرپرست خانوار در دو طرح جداگانه پرداخت می شود. در طرح اول این تفاهم نامه 5 میلیارد و 100 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه با نرخ 4 درصد و بازپرداخت 4 ساله تا سقف 3 میلیون تومان به 1700 زن سرپرست خانوار پرداخت می شود.

همچنین پرداخت 25 میلیارد تومان وام با نرخ 15 درصد و بازپرداخت سه ساله برای 2200 زن سرپرست خانوار طرح دیگری است که به موجب این تفاهم نامه به منظور اشتغالزایی و توانمندسازی زنان اجرایی خواهد شد.

دکتر معصومه ابتکار در این مراسم با تاکید بر اهمیت موضوع توان افزایی زنان سرپرست خانوار برای دولت دوازدهم، تصریح کرد: اقشاری از زنان در کشور هستند که به دلیل به عهده گرفتن بار مسوولیت خانواده نیاز به شغل پایدار و شرافتمندانه دارند که باید این مهم برای آنان فراهم شود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه اقدامات در این راستا از دولت یازدهم آغاز و در دولت دوازدهم توسعه یافت، افزود: بیشترین توجه ما در این زمینه مهارت افزایی زنان بوده است زیرا  زنان سرپرست خانوار با داشتن مهارت ، برنامه و مدل کسب و کار و برخورداری از تسهیلات، می توانند موفق باشند.

دکتر ابتکار با تاکید بر اینکه در اجرای این طرح به دنبال الگوی بیکاران بدهکار نیستیم، گفت: به همین دلیل در این معاونت به دنبال مهارت افزایی و انواع مدل های کسب و کار هستیم و در همین زمینه 140 محصول  استاندارد توسط زنان روستایی برای تولید ثبت شده است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به تفاهم نامه این معاونت با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور آموزش مشاغل نوین خانگی به 6 هزار زن و همچنین امضای تفاهم نامه با وزارت کشور برای توجه به اشتغالزایی زنان در حاشیه شهرهای بزرگ افزود: در اعتراضات اخیر مشخص شد که با درک حساسیت حاشیه شهرهای بزرگ ، این مناطق باید به طور خاص در برنامه ریزی ها هدف گذاری شود.

دکتر ابتکار با بیان اینکه توان افزایی زنان در جهت اقتصادی بودن طرح های مهارتی در حاشیه شهرها هدف گذاری شده است، گفت: سلسله اقدامات دولت و معاونت زنان در این نقاط تاکنون به خوبی جواب داده است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: با امضای تفاهم نامه با بانک توسعه تعاون برنامه  مهارت افزایی، ایجاد کسب و کار و بازاریابی برای زنان سرپرست خانوار در کنار ارائه تسهیلات به آنان تکمیل می شود.

شناسه خبر: 112477