تقدیم استوارنامه سفیر زیمبابوه

شناسه خبر: 112420 -

سه شنبه 28 آبان 1398 - 13:06

شناسه خبر: 112420

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای خارجی