تقدیم استوارنامه سفیر استرالیا

شناسه خبر: 112419 -

سه شنبه 28 آبان 1398 - 13:04

شناسه خبر: 112419

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای خارجی