در جلسه هیات دولت : هدف دولت در طرح حمایت معیشتی، کمک به خانوارهای متوسط و کم درآمد است

شناسه خبر: 112389 -

يکشنبه 26 آبان 1398 - 22:32

0% ...

شناسه خبر: 112389

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده