منکرین خدا با امام صادق(ع) حتی در کنار خانه خدا بحث می کردند و امام صادق(ع) نگفت که اینها کافر، منحرفند و برانید و دور و کور کنید بلکه با آنها به سعه صدر حرف زد و استدلال کرد

شناسه خبر: 112308 -

چهارشنبه 22 آبان 1398 - 14:34

0% ...

شناسه خبر: 112308

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبط



فیلم مرتبط



اخبار برگزیده