در جلسه شورای اداری استان کرمان: در بستن و در تخته کردن و قفل زدن هنر نیست، بلکه گشودن این درها اهمیت دارد

شناسه خبر: 112284 -

سه شنبه 21 آبان 1398 - 13:37

0% ...

شناسه خبر: 112284

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای استانی

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده