رییس جمهور در نشست خبری استان کرمان

شناسه خبر: 112276 -

سه شنبه 21 آبان 1398 - 11:59

شناسه خبر: 112276

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای استانی