سخنرانی در اجتماع عظیم مردم رفسنجان استان کرمان

شناسه خبر: 112230 -

دوشنبه 20 آبان 1398 - 15:22

شناسه خبر: 112230

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای استانی

- دیدار مردمی

- اخبار برگزیده

- فیلمهای برگزیده