افتتاح پروژه های اقتصادی و زیربنایی استان یزد

شناسه خبر: 112208 -

يکشنبه 19 آبان 1398 - 23:10

شناسه خبر: 112208

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای استانی

- جلسات