رییس جمهور در نشست خبری استان یزد

شناسه خبر: 112195 -

يکشنبه 19 آبان 1398 - 23:20

شناسه خبر: 112195

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای استانی

- جلسات