در اجتماع بزرگ و پرشور مردم یزد: فساد دانه درشت ها کجاست؟ چرا به این پولها رسیدگی نمی کنید/ با چند نفر را به دادگاه بردن و سر و صداها کردن، سر مردم کلاه نمی رود/قضات و دادستان های شریف نترسند و به جناح ها نگاه نکنند و به این فسادها رسیدگی کنند

شناسه خبر: 112159 -

يکشنبه 19 آبان 1398 - 15:56

0% ...

شناسه خبر: 112159

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای استانی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده