رئیس جمهور در اجتماع بزرگ و پرشور مردم یزد

شناسه خبر: 112155 -

يکشنبه 19 آبان 1398 - 14:28

شناسه خبر: 112155

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای استانی