در مراسم افتتاح کارخانه نوآوری آزادی : حرکتی بزرگ و ارزنده در دولت های یازدهم و دوازدهم در عرصه زیربناها و زیرساخت ها انجام شده است

شناسه خبر: 112085 -

سه شنبه 14 آبان 1398 - 13:13

0% ...

شناسه خبر: 112085

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده