رئیس جمهور در دیدار نخست وزیر مالزی

شناسه خبر: 112003 -

جمعه 3 آبان 1398 - 19:59

شناسه خبر: 112003

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای خارجی

- سفرهای خارجی