دکتر روحانی در دیدار رئیس جمهور موقت الجزایر

شناسه خبر: 111998 -

جمعه 3 آبان 1398 - 19:27

شناسه خبر: 111998

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای خارجی

- سفرهای خارجی