دکتر روحانی در دیدار رئیس جمهور کوبا

شناسه خبر: 111996 -

جمعه 3 آبان 1398 - 19:25

شناسه خبر: 111996

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای خارجی

- سفرهای خارجی