دکتر روحانی در دیدار رئیس جمهور پاکستان

شناسه خبر: 111966 -

جمعه 3 آبان 1398 - 15:03

شناسه خبر: 111966

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی