دیدار وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی با دکتر روحانی

شناسه خبر: 111853 -

چهارشنبه 24 مهر 1398 - 20:11

شناسه خبر: 111853

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای خارجی