مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور

شناسه خبر: 111845 -

چهارشنبه 24 مهر 1398 - 14:16

شناسه خبر: 111845

- دولت یادهم و دوازدهم

- سخنراني ها