در آیین آغاز رسمی سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور : دانشگاه باید به دانشگاه مهارت محور تبدیل شود

شناسه خبر: 111840 -

چهارشنبه 24 مهر 1398 - 13:57

0% ...

شناسه خبر: 111840

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات