دکتر ابتکار در نشست تخصصی روز جهانی زن و روستا و عشایر:

یکهزار صندوق اعتباری خرد به صندوق های محلی روستایی و عشایری اضافه شد/جمهوری اسلامی ایران همواره به جمعیت زنان روستایی و عشایری توجه ویژه ای دارد

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه سه هزار و 200 صندوق خرد محلی برای توان افزایی زنان روستایی فعال است، گفت: این مهم می تواند به فعال شدن روستاها و تحولات اجتماعی و اقتصاد کشاورزی منجر شود.

شناسه خبر: 111822 -

سه شنبه 23 مهر 1398 - 20:04

دکتر معصومه ابتکار عصر سه شنبه در نشست تخصصی روز جهانی زن و روستا و عشایر با اشاره به نامگذاری روز جهانی زن و روستا توسط سازمان ملل متحد، افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره به جمعیت زنان روستایی و عشایری توجه ویژه ای دارد و همزمان با روز جهانی زن و روستا، یکهزار صندوق اعتباری خرد به صندوق های محلی روستایی و عشایری اضافه شد.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه ۱۱ میلیون زن روستایی در حدود ۳۰ درصد جمعیت زنان کشور را تشکیل می دهند، تصریح کرد:این زنان نقشی فعال در تولید محصولات کشاورزی و دامی دارند که البته اغلب این فعالیت ها بی دستمزد است و در اقتصاد و اجتماع نادیده گرفته می شود.

دکتر ابتکار با اشاره به دریافت گزارش های فعالیت از دستگاه های مختلف و همچنین انعقاد موافقت نامه هایی با وزارتخانه ها و دستگاه های مربوطه در راستای توان افزایی زنان روستایی و عشایر، گفت: بیش از سه هزار زن بهیار در روستاهای سراسر کشور با معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده همکاری داشته اند.

وی با تاکید بر اهمیت اشتغالزایی روستاییان بویژه زنان روستایی در دولت تدبیر و امید ابراز امیدواری کرد که با تلاش دستگاه های مربوطه و علیرغم مشکلات، زنان ایرانی بیش از گذشته توانمند شوند.

دکتر ابتکار با اشاره به فعالیت ها و اقدامات معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در راستای توان افزایی زنان بویژه در روستاها بر اهمیت نقش سازمان های مردم نهاد در این زمینه تاکید کرد.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه باید توسعه روستایی در کنار ابعاد محیط زیستی مورد توجه باشد، گفت:استاندارد سازی غذایی و محصولات روستایی در اولویت قرار گرفته است و در بودجه

سال ٩٩ به این مهم در حوزه سلامت، آموزش و پرورش و عدالت جنسیتی توجه شده است.

شناسه خبر: 111822

- نهاد ریاست‌جمهوری

- جلسات