در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و بین المللی : حمله شرورانه و غلط به کشتی ایرانی، اقدام تروریستی و کار فرد و گروهک نیست بلکه کار یک دولت است

شناسه خبر: 111803 -

دوشنبه 22 مهر 1398 - 21:06

0% ...

شناسه خبر: 111803

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات