در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و بین المللی : وقتی در سخنرانی ها به بعضی از اصل‌های قانون اساسی اشاره می کنم بعضی‌ها عصبانی می‌شوند مثل اینکه از قانون اساسی آسمان هفتم حرف می‌زنم/اصل همه پرسی در همین قانون اساسی است، اگر بد است بیاییم حذف کنیم اگر خوب است چرا نگران و ناراحت هستیم

شناسه خبر: 111802 -

دوشنبه 22 مهر 1398 - 21:05

0% ...

شناسه خبر: 111802

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات