در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و بین المللی : دنبال برداشتن یارانه سوخت و واقعی کردن قیمت آن نیستیم اما دنبال راه حلی در این زمینه هستیم

شناسه خبر: 111801 -

دوشنبه 22 مهر 1398 - 21:04

0% ...

شناسه خبر: 111801

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات