در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و بین المللی : باید با فساد به صورتی جامع، ریشه‌ای و اصولی مبارزه کنیم و ریشه فساد را از بین ببریم

شناسه خبر: 111798 -

دوشنبه 22 مهر 1398 - 20:53

0% ...

شناسه خبر: 111798

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات