در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و بین المللی : آمریکا با خروج از برجام خطا و اشتباه بزرگی مرتکب شد

شناسه خبر: 111794 -

دوشنبه 22 مهر 1398 - 20:46

0% ...

شناسه خبر: 111794

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات