در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و بین المللی : اشتغال در تابستان امسال، رکورد بسیار خوبی را به نمایش گذاشت

شناسه خبر: 111792 -

دوشنبه 22 مهر 1398 - 20:45

0% ...

شناسه خبر: 111792

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات