در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و بین المللی : به طور قاطع امروز می توانیم اعلام کنیم توطئه‌های آمریکا، استکبار جهانی، صهیونیسم و ارتجاع منطقه برای آسیب زدن به نظام پایان یافته است/ دشمنان اعتراف دارند با هوشمندی، صبر، مقاومت و ایستادگی از شرایط شبه بحرانی عبور کرده ایم

شناسه خبر: 111791 -

دوشنبه 22 مهر 1398 - 20:44

0% ...

شناسه خبر: 111791

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات