دیدار دکتر روحانی با نخست وزیر پاکستان

شناسه خبر: 111765 -

يکشنبه 21 مهر 1398 - 13:31

شناسه خبر: 111765

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای خارجی