در جلسه هیات دولت : ترامپ از طریق اروپا پیغام می داد که تحریم را برمی دارم، اما بعد در مصاحبه می گفت تحریم ها را تشدید می کنم؛ به اروپا گفتیم کدام را باور کنیم؟!/ به عنوان خادم ملت ایران در پیگیری حقوقشان هرگز کوتاهی نکردیم/ برای هر نوع فداکاری که به تامین حقوق و رفاه مردم منجر شود؛ آماده ام

شناسه خبر: 111689 -

چهارشنبه 10 مهر 1398 - 14:24

0% ...

شناسه خبر: 111689

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات