دیدار رییس جمهور قزاقستان با دکتر روحانی

شناسه خبر: 111621 -

سه شنبه 9 مهر 1398 - 11:18

شناسه خبر: 111621

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی