در نشست خبری با نمایندگان رسانه های بین المللی در نیویورک : ترامپ خود شیوه ای را انتخاب کرد که هر روز تنفر افکار عمومی ایران از او بیشتر شد/اهل مذاکره ایم؛ صداقتشان را اثبات و تحریم ها را بردارند، شرایط متفاوت می شود

شناسه خبر: 111540 -

پنجشنبه 4 مهر 1398 - 23:24

0% ...

شناسه خبر: 111540

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی

- جلسات