در نشست خبری با نمایندگان رسانه های بین المللی در نیویورک : سازمان ملل خانه صلح و ارتباط جهانیان است؛ آمریکا از تعهدات خود تخلف و مانع حضور نمایندگان ملتها می شود

شناسه خبر: 111537 -

پنجشنبه 4 مهر 1398 - 23:21

0% ...

شناسه خبر: 111537

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی

- جلسات