در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز : برای ایران عمل آمریکا به تعهداتش مهم است، نه حزب پیروز

شناسه خبر: 111519 -

پنجشنبه 4 مهر 1398 - 18:19

0% ...

شناسه خبر: 111519

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی

- مصاحبه ها