در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز : تحریم دارو یعنی دولت آمریکا با بیماران و کودکان ما هم سر جنگ دارد

شناسه خبر: 111513 -

پنجشنبه 4 مهر 1398 - 18:13

0% ...

شناسه خبر: 111513

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی

- سخنراني ها