دیدار دکتر روحانی با دبیرکل سازمان ملل متحد

شناسه خبر: 111479 -

چهارشنبه 3 مهر 1398 - 21:05

شناسه خبر: 111479

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی