تنها یک اشتباه می‌تواند آتشی بزرگ را برافروزد؛ دخالتِ تحریک‌آمیزِ بیگانگان را تحمل نمی‌کنیم و به هرگونه تعرض به امنیت و تمامیتِ سرزمینی خود، قاطعانه پاسخ می‌دهیم/ بیایید به جای سرمایه‌گذاری در جنگ و خشونت‌، بر روی امید به یک آینده بهتر، سرمایه‌گذاری کنیم

شناسه خبر: 111477 -

چهارشنبه 3 مهر 1398 - 20:02

0% ...

شناسه خبر: 111477

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی

- سخنراني ها