آمریکا وکیلِ هیچ ملتی و کفیلِ هیچ دولتی نیست

شناسه خبر: 111476 -

چهارشنبه 3 مهر 1398 - 20:01

0% ...

شناسه خبر: 111476

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی

- سخنراني ها