دکترین امنیتی ایران حفظ صلح و ثبات در خلیج فارس و تامین آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز است

شناسه خبر: 111473 -

چهارشنبه 3 مهر 1398 - 19:56

0% ...

شناسه خبر: 111473

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی

- سخنراني ها